ABOUDA SAMTAL

Psykoterapi, stödjande samtal, krissamtal, social rådgivning, familje­rådgivning, konsultation och handledning

 

 

 

 

Yrkeserfarenheter

Sedan början av 1970-talet har jag arbetat inom det sociala området, främst med barn- och föräldraverksamhet, inom handikappområdet och inom psykiatrin, med både behandling och stödsamtal och med samhällskontakter.

 

Genom min erfarenhet av samtal och psykoterapi har jag fascinerats av den kraft och styrka till förändring och utveckling, som finns inom varje individ och grupp.

 

Medlemskap

Akademikerförbundet SSR (Sveriges socionomers riksförbund), www.akademssr.se

ILTP (Institutet för lacaniansk teori och praktik), läs mer www.jagstrukturerande.se

 

Utbildning

Socionomutbildning, 1972

Konsultation i psykosocialt arbete, 1991

Steg 1-utbildning i psykoterapi, psykodynamisk inriktning, 1998

Certifiering i Jagstrukturerande psykoterapi, 2003

 

Referenser

Annika Stencrantz, leg psykolog, psykoterapeut och handledare, tfn 070 398 13 28

 

 

Elisabeth Abouda

Auktoriserad socio­nom och certifierad i jag­strukturerande psyko­terapi (JSP)

 

 

   Välkommen att kontakta mig!         

 

   Tfn  070 695 46 78          Kungsgatan 34, 702 24 Örebro          E-post  aboudasamtal@telia.com